Comodo lanserar TrustConnect

Comodo TrustConnect skapar en sköld runt din bärbara, stationär eller handdator. Skölden förhindrar brottslingar från att skanna eller angripa din dator från det lokala nätverket som användes för att ansluta till Internet.

Comodo TrustConnect krypterar även trafiken mellan dej och internet. Detta är speciellt viktigt då du använder allmänt tillgängliga trådlösa internet-anslutningar. Där kan annars cyberbrottslingar lätt avlyssna all trafik och på så sätt få tillgång till din personliga information, snabbmeddelanden, användarnamn och lösenord och annan viktig information.

Läs mer på COMODO TrustConnect

This entry was posted in säkerhet and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply